Asseco Ground Control System (Naziemna Stacja Kontroli)

Asseco Ground Control System to produkt, na którym budowana jest pierwsza warstwa docelowego systemu bezzałogowego. W skład Asseco Ground Control System wchodzi autorskie oprogramowanie – Asseco Ground Control Software oraz Asseco Ground Control Station. Ostatnim elementem Asseco Ground Control System jest sprzęt komputerowy (tablet, laptop, PC, smartphone) dobierany w zależności od wymagań docelowego systemu bezzałogowego.

Asseco Ground Control Software – jest autorskim oprogramowaniem firmy Asseco opracowanym od roku 2013 na potrzeby zarządzania i kontroli systemu bezzałogowego. Oprogramowanie może zarządzać szeroką gamą platform bezzałogowych dostępnych na rynku, dzięki mechanizmowi integracji opracowanemu na bazie standardu STANAG 4586. Oprogramowanie występuje w trzech wersjach: Field – przeznaczony do operacji systemami klasy Mini oraz krótkiego zasięgu na urządzeniach typu laptop w trudnych warunkach środowiska, Desktop – wdrażany w wielostanowiskowych centrach dowodzenia, Mobile – dedykowany do operacji platformami klasy Mikro i Mini na urządzeniach mobilnych typu tablet i smartphone.
Każda z wersji Asseco Ground Control Software – Field, Mobile, Desktop – może zostać dostarczona z dodatkowym modułem RT (czasu rzeczywistego). Wykorzystanie dedykowanego modułu RT zwiększa niezawodność rozwiązania poprzez wyniesienie funkcjonalności sterowania misją do bezpiecznego, zewnętrznego modułu obliczeniowego.
Asseco Ground Control Station, to panel operatorski, w którym zostały zebrane wszystkie doświadczenia z projektów realizowanych na potrzeby naszych klientów. Dzięki implementacji fizycznych manipulatorów oraz odporności na warunki środowiskowe, staje się idealnym rozwiązaniem najbardziej wymagających użytkowników.

Asseco Ground Control System – Field to rozwiązanie składające się z Asseco Ground Control Software – Field oraz Asseco Ground Control Station. Dedykowany jest do stosowania w systemach bezzałogowych klasy Mini i krótkiego zasięgu. Rozwiązanie to zapewnia użytkownikowi stabilną pracę oraz mobilność nawet w ciężkich warunkach. Asseco Ground Control System – Field posiada wbudowany akumulator oraz może być wyposażony w opcjonalny moduł RT (czasu rzeczywistego), zapewniając dodatkowe bezpieczeństwo w czasie realizacji misji.

Asseco Ground Control System – Desktop jest najbardziej zaawansowanym rozwiązaniem dedykowanym dla największych i najbardziej zaawansowanych bezzałogowych platform powietrznych. Asseco Ground Control System – Desktop, składa się z Asseco Ground Control Software – Desktop oraz niezbędnej infrastruktury do zabudowania w kontenerze lub w punkcie dowodzenia na potrzeby realizacji misji z wykorzystaniem bezzałogowych platform klasy MALE i HALE. W tym systemie zalecane jest stosowanie modułu RT (czasu rzeczywistego).

Asseco Ground Control System – Mobile jest rozwiązaniem zoptymalizowanym do współpracy z bezzałogowymi platformami klasy Mikro i Mini. Asseco Ground Control System – Mobile to najlżejsza wersja w rodzinie produktów Asseco. W skład rozwiązania wchodzi Asseco Ground Control Software – Mobile oraz komercyjnie dostępne urządzenia mobilne (tablet lub smartphone). Interfejs użytkownika dostosowany jest do obsługi na 8-12 calowych wyświetlaczach dotykowych. Dzięki optymalizacji tej wersji oprogramowania użytkownik otrzymuje w pełni funkcjonalny moduł mapy 3D – występujący również w wersjach Asseco Ground Control Software – Desktop i Field.