Pomyślne uruchomienie systemów BSP w Lagos

Ekspertami z Asseco Poland kierował Zdzisław Wiater. Zespół odegrał aktywną rolę w uruchomieniu systemów mapowania BSP.  Po przeprowadzeniu niezbędnych kontroli i certyfikacji, samoloty bezzałogowe zostały zgłoszone do startu przez przedstawiciela gubernatora, Komisarza Hakeema P. Fahma z Ministerstwa Nauki i Technologii, ku podziwowi tych, którzy przybyli na miejsce. Po starcie drony zostały przekazane władzom stanu Lagos.

Eksperci podkreślili, że drony będą wykorzystywane, między innymi, do wykonywania ortofotomap stanu Lagos, dostarczania bazy danych w zakresie systemów informacji o gruntach, a także umożliwiania i dostarczania dokładnych danych do badań i mapowania gruntów na terenie stanu.